„Wykład Wojciech Eichelberger”

Home „Wykład Wojciech Eichelberger”

Wykład Wojciech Eichelberger

„Psyche w zdrowiu i chorobie”

Wojciech Eichelberger, psycholog, psychoterapeuta, coach, doradca biznesu, felietonista, pisarz. Jeden z najbardziej znanych polskich psychoterapeutów. Współtwórca Laboratorium Psychoedukacji i powstałego kilkanaście lat temu Instytut Psychoimmunologii- IPSI, którego misją jest humanizowanie biznesu. Jego warsztaty samorozwoju cieszą się wielką popularnością także w wersji on-line. tworzonej przez firmę Positive Life.

W

O wykładzie

Warsztat „Psyche w zdrowiu i chorobie”

Uczestnicy warsztatu doświadczają działania ośmiu podstawowych, zintegrowanych kompetencji wpływających na zachowanie wysokiego poziomu energii życiowej a co za tym idzie także wysokiego poziomu odporności immunologicznej, odporności na stres i na zachowanie zdrowia: 1. odreagowanie 2.oparcie w sobie 3.oddychanie 4.obecność 5. odpoczywanie 6. odmawianie/odpuszczanie 7. opiekowanie się sobą 8. odżywianie. Autorem programu i zarazem prowadzącym warsztat jest Wojciech Eichelberger, prezes i dyrektor merytoryczny Instytutu Psycho-immunologii – IPSI.