Polityka cookies

Home Polityka cookies

Polityka Prywatności

I. Definicje

  1. Usługodawca – oznacza Fundację Małgosi Braunek „Bądź” z siedzibą
   w Warszawie (02-951) przy ul. Husarii 32, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000381339, NIP: 9512335079, REGON: 142866063, która jest właścicielem i administratorem Serwisu, a także która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji
   w Urządzeniach Użytkownika.
  2. Cookies/pliki Cookies oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  3. Serwis oznacza stronę internetową, pod którą Usługodawca prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie kongres.fundacjabadz.pl w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z usług oferowanych przez Usługodawcę.
  4. Urządzenie oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  5. Użytkownik oznacza podmiot, który może przeglądać informacje zamieszczone w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

II. Cookies

  1. Serwis, zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies, stanowiących dane informatyczne, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownia. Stosowane przez Serwis Cookies są bezpieczne dla Urządzeń wykorzystywanych przez Użytkownika.

  2. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz unikalny numer. W ramach Serwisu Usługodawca wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:
   a) „sesyjne”: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
   b) „trwałe”: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
   c) „wydajnościowe”: umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   d) „niezbędne”: umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
   e) „funkcjonalne”: umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
   f) „własne”: zamieszczone przez Serwis;
   g) „zewnętrzne”: pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;
   h) „Facebook cookies”: należy zapoznać się z polityką cookie Facebooka dostępną pod adresem https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/;
   i) „Google cookies”: należy zapoznać się z polityką cookie Google dostępną pod adresem www.google.com/policies/technologies/types/;
   j) „Google Analytics cookies”: należy zapoznać się z polityką cookie dostępną pod adresem https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=pl. 

  3. Usługodawca wykorzystuje pliki Cookies w następujących celach:
    a) Konfiguracji serwisu
   i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
   ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   iii) zapamiętania ustawień logowania wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika
   iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
   v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.

   b) Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie
   i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

   c) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

   d) Zapamiętania lokalizacji Użytkownika
   i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

   e) Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

   f) Świadczenia usług reklamowych
   i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

   g) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu

  4.  Usługodawca wykorzystuje Cookies również w następujących celach:
   a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

   i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

   b) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

   i) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].

III. Sposób działania plików Cookies w Serwisie

  1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies, które ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika – Serwer Usługodawcy może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym Urządzeniem. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej:
   1. Google Chrome – należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność”  trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookies”  można zmienić następujące ustawienia plików Cookies:
    • Usuwanie plików Cookies,
    • Domyślne blokowanie plików Cookies,
    • Domyślne zezwalanie na pliki Cookies,
    • Domyślne zachowywanie plików Cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki,
    • Określanie wyjątków dla plików Cookies z konkretnych witryn lub domen.
   1. Internet Explorer 6.0 I 7.0 – z menu przeglądarki (prawy górny róg):  Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność,  przycisk Witryny.  Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
   2. Mozilla Firefox – z menu przeglądarki Narzędzia > Opcje > Prywatność.  Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
   3. Opera – z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
   4. Safari – w menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć w ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookie”.
  1. Wyłączenie informacji Cookies w przeglądarce nie pozbawia Użytkownika dostępu do zasobów Serwisu. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych
   przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień
   w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików Cookies. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami Cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, Użytkownik może skorzystać z pliku pomocy wykorzystywanej  przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.
  2. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędne dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić,
   a ostatecznie  także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
  1.  

 

IV. Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Polityki cookies poprzez opublikowanie nowej polityki cookies w Serwisie. Po dokonaniu zmiany Polityka cookies ukaże się w Serwisie z nową datą.