O nas

Home O nas

Fundacja Małgosi Braunek „Bądź” wyraża społeczną potrzebę głębokiej reformy opieki zdrowotnej i medycyny onkologicznej w Polsce. Promuje zintegrowane podejście zarówno do zdrowia, jak i do choroby. Inicjujemy i wspieramy współpracę różnych dziedzin medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej poprzez szerzenie merytorycznej, wiarygodnej wiedzy o medycynie pełnej, zintegrowanej i konieczności całościowego leczenia człowieka. Podnosimy świadomość ludzi chorych, środowiska medycznego oraz ludzi zdrowych na temat profilaktyki chorób onkologicznych i przewlekłych oraz możliwości ich nietoksycznego, holistycznego leczenia.

Główną gałęzią działalności fundacji jest edukacja zdrowotna, z zakresu psychologii, duchowości i ciała, rzetelnych, wspierających metod komplementarnych. Są to organizowane przez nas warsztaty, wykłady, akcje edukacyjne. Druga gałąź to wiara – zmiana przekonań i podnoszenie świadomości społecznej o zasadności integralnego podejścia do zdrowia. Stymulując dialog i współpracę w środowisku medycznym oraz poprzez konkretne działania, takie jak tworzenie wiarygodnych źródeł informacji dla pacjentów i lekarzy, organizację kongresów, grup wsparcia i akcji edukacyjnych wspieramy chorych i powracających do zdrowia a także wszystkich zainteresowanych zdrowym stylem życia.

Od 2018 r. naszym dorocznym wydarzeniem, jest Kongres Medycyny Integralnej “Bądź w pełni zdrowia”. Kongres stał się platformą dialogu, wymiany myśli i przekonań oraz spotkań różnych nurtów medycznych, która przyciąga z roku na rok rosnące grono publiczności.

Poprzez wydarzenia jak Kongres 2020 pt. “Bądź w pełni zdrowia. Odporność!” podnosimy świadomość społeczną na temat kompleksowej profilaktyki oraz holistycznego leczenia chorób onkologicznych i przewlekłych.