„Wykład Prof. Fahri Saatcioglu Ph.d.”

Home „Wykład Prof. Fahri Saatcioglu Ph.d.”

Prof. Fahri Saatcioglu Ph.d.

„Od DNA, do odporności i mózgu – zmiana paradygmatu w nauce o zdrowiu”

Dr Fahri Saatcioglu, profesor biologii molekularnej i komórkowej z Uniwersytetu w Oslo, pracujący również w szpitalu uniwersyteckim w Oslo w Norwegii. W wykładzie „Od DNA, do odporności i mózgu – zmiana paradygmatu w nauce o zdrowiu” omawia sprzyjający zdrowiu styl życia i przedstawia ćwiczenia mające pozytywny wpływ na interakcje pomiędzy układem nerwowym, hormonalnym i immunologicznym.

Prof. Fahri Saatcioglu jest profesorem biologii molekularnej i komórkowej na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Oslo, a także naukowcem w Szpitalu Uniwersyteckim w Oslo, w Norwegii. Jego badania koncentrują się na podstawowej biologii molekularnej i komórkowej komórek nowotworowych, w szczególności raka prostaty, w tym na badaniach translacyjnych opartych na tych wynikach. Jego laboratorium sklonowało i scharakteryzowało szereg nowych genów, które kodują białka odgrywające rolę w rozwoju nowotworów (więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej jego laboratorium http://mn.uio.no/ibv/saatcioglu). Prof. Saatcioglu interesuje się również biologicznymi skutkami i fizjologicznymi mechanizmami interwencji w stylu życia, takimi jak joga, jogiczne ćwiczenia oddechowe i medytacja, oraz prowadzi badania w tych dziedzinach. Prof. Saatcioglu wygłaszał wykłady zarówno w Norwegii, jak i za granicą (Australia, Belgia, Bułgaria, Dania, Niemcy, Indie, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, USA) na ten i pokrewne tematy w różnych środowiskach, takich jak konferencje naukowe i polityczne, warsztaty dla banków i firm międzynarodowych, szkół medycznych itp. Niektóre z tematów, które omawia w ramach paradygmatu naukowego, to zarządzanie stresem dla zdrowia, dobrego samopoczucia i wydajności pracy; tradycyjne, oparte na dowodach praktyki prewencyjne, jak również towarzyszące im narzędzia terapeutyczne; epigenetyka i neuroplastyczność – medium zmian; oraz praktyki jogiczne dla wyników sportowych.

O wykładzie

Od DNA, do odporności i mózgu – zmiana paradygmatu w nauce o zdrowiu 
Badania przeprowadzone w ciągu ostatnich kilku dekad mocno potwierdziły dwukierunkowy charakter interakcji między układem nerwowym, hormonalnym i immunologicznym. Wiemy teraz, że owocne interakcje między tymi centralnymi systemami odgrywa fizjologia bardzo ważną rolę w utrzymaniu zdrowia i dobrego samopoczucia oraz rozwoju w życiu. Stało się również jasne, że na interakcje te można wyraźnie wpłynąć lepiej, nawet w starszym wieku, gdzie można odwrócić każdy spadek, związany z wiekiem. Podstawą tego jest elastyczny i dynamiczny charakter zasad biologii, które kierują tymi procesami, od poziomu molekularnego do całego ciała. Podczas wykładu przedstawione zostanie sposób w jaki możemy pozytywnie wpłynąć na te zasady poprzez wybór stylu życia i proste ćwiczenia promujące zdrowie i dobre samopoczucie.