„Wykład Dr Partap Chauhan”

Home „Wykład Dr Partap Chauhan”

Dr Partap Chauhan

„Zdrowy umysł podstawą silnej odporności – perspektywa ajurvedyjska”

Dr Partap Chauhan, BAMS, jest założycielem Jiva Ayurveda, ajurwedyjskiego instytutu oferującego konsultacje internetowe, telefoniczne oraz osobiste pacjentom z całego świata. Z siedzibą w Faridabad, Delhi, Jiva prowadzi sieć 80 klinik w całych Indiach i największe na świecie ajurwedyjskie centrum telemedyczne, udzielając bezpłatnych konsultacji ponad 6000 pacjentów dziennie, przez 500 wyszkolonych lekarzy ajurwedyjskich. Dr Chauhan uznany jest za pioniera ajurwedyjskiej telemedycyny.

Jest jedynym lekarzem ajurwedyjskim, który zdobył prestiżową nagrodę „World Summit Award” przyznawaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych za projekt Teledoc mający na celu dotarcie z pomocą medyczną do ludności wiejskiej. Ze względu na swoje umiejętności w zakresie przedsiębiorczości społecznej został dożywotnim członkiem Fundacji Ashoka w USA. Dr Chauhan prowadzi na codzień popularne programy zdrowotne w głównych kanałach telewizyjnych, takich jak India News, Aaj Tak Tez, News24, Zee Hindustan, Sanskar TV, których łączna oglądalność sięga ponad 500 milionów widzów w Indiach i na świecie. Dr Chauhan regularnie podróżuje, w ramach swojej działalności odwiedził ponad 40 krajów, szerząc wiedzę o Ajurwedzie. Zainicjował założenie szkół Jiva Ayurveda w Japonii, Francji, Polsce i na Litwie, gdzie oferowane są praktyczne kursy związane z zakresu ajurwedy, stylu życia czy odżywiania. Jest autorem popularnych książek na temat ajurwedy, które zostały przetłumaczone na wiele języków obcych, w tym na francuski, rosyjski, litewski i polski. Zdobywca wielu międzynarodowych nagród za zasługi dla ajurwedy.

O wykładzie

„Zdrowy umysł podstawą silnej odporności – perspektywa ajurwedyjska”

Powszechnie wiadomo, że słaba odporność jest przyczyną wielu chorób. Wiele badań klinicznych potwierdza, że stan umysłu ma wpływ zarówno na przebieg choroby jak i odgrywa ważną rolę w samym leczeniu. Idąc tym tropem niezaopiekowany, “niezdrowy” umysł wpływać będzie również na system odpornościowy organizmu. Zdrowie według Ajurwedy, holistycznej nauki o uzdrawianiu, to osiągnięcie pełnej równowagi na poziomie fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, duchowym i społecznym. Ajurweda, szczegółowo opisuje związek umysłu z ciałem i osobą jako całością. Wykład skupia się na zrozumieniu funkcji umysłu według Ajurwedy oraz prostych i praktycznych sposobach jego uzdrawiania. Holistyczne podejście do leczenia w ajurwedzie obejmuje poradnictwo ajurwedyjskie, w tym opiekę na poziomie psychicznym i emocjonalnym, modyfikację postawy / zachowania, wprowadza reżim stylu życia, leki ziołowe i terapie oczyszczające (panchkarma).