„Wykład Dr n.med. Agata Skrzat-Klapaczyńska”

Home „Wykład Dr n.med. Agata Skrzat-Klapaczyńska”

Dr n.med. Agata Skrzat-Klapaczyńska

„Choroby wirusowe – diagnostyka i profilaktyka”

dr Agata Skrzat-Klapaczyńska – absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalistka chorób zakaźnych, doktor nauk medycznych i wieloletnia asystentka w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członkini Europejskiego Towarzystwa AIDS (EACS) oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS (PTN AIDS). Autorka licznych publikacji naukowych w dziedzinie chorób zakaźnych w czasopismach polskich i zagranicznych. Wykładowca chorób zakaźnych na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

O wykładzie

Choroby wirusowe – diagnostyka i profilaktyka, dr Agata Skrzat-Klapaczyńska. Tematyka profilaktyki wirusowych chorób zakaźnych stała się szczególne istotna w czasach epidemii COVID-19. Należy jednak pamiętać, iż wirusowe choroby zakaźne towarzyszą nam od dawna. Jesteśmy stale świadkami powstawania i odkrywania nowych chorób zakaźnych, a koniec jednej epidemii oznacza najczęściej początek kolejnej.

Z tego powodu znajomość obecnie dostępnej diagnostyki i profilaktyki w tej dziedzinie jest niezwykle istotna z punktu widzenia zarówno klinicznego jak i epidemiologicznego. Indywidualna samoświadomość każdego potencjalnego pacjenta dotycząca zapobiegania oraz jak najszybszego zdiagnozowania danej wirusowej choroby zakaźnej ma nieoceniony wpływ na zdrowie i życie społeczeństwa, w którym żyjemy oraz na nas samych.